STARPTAUTISKAIS ĶĪMIJAS GADS 2011

2011. gads ķīmijas nozarē ir īpašs arī ar to, ka šogad ir 100. gadadiena kopš Marija Kirī saņēma Nobela prēmiju ķīmijā. Marija Kirī ir pirmā sieviete, kura ieguvusi šo nozīmīgo apbalvojumu, tādēļ īpaša uzmanība Starptautiskā ķīmijas gada ietvaros tiks pievērsta tieši sieviešu ieguldījumam ķīmijas attīstībā. Arī Latvijā, izceļot sieviešu ieguldījumu zinātnes attīstībā, jau septīto gadu starptautiskās programmas «Sievietēm zinātnē» ietvaros tiks pasniegtas L`ORÉAL Latvijas stipendijas «Sievietēm zinātnē» ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Tas ir pirmais starptautiskais apbalvojums, kas paredzēts tieši zinātniecēm, un ir kļuvis par vienu no plašākajām zinātnieču atbalsta programmām pasaulē.

Ķīmijas gada ietvaros gan Latvijas, gan pasaules mērogā ir plānotas dažādas aktivitātes, semināri, izstādes un kultūras pasākumi, īpašu uzmanību vēršot jauniešu izglītošanai. Piemēram, globāla līmeņa ķīmijas stunda «Ūdens: ķīmiskais risinājums», kuras laikā sākumskolu un vidusskolu skolēniem ir jāpārbauda sāļuma un skābuma pakāpe ūdenī, un jāiemācās filtrēt un attīrīt to, vai izglītojošu lekciju cikls «Klimata pārmaiņu projekta vizualizācija» par dabas pārmaiņām, tās ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku lomu tajā.

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO) kā vadošajai ANO aģentūrai ar mandātu zinātnē ir uzticēta Starptautiskā ķīmijas gada koordinēšana un informācijas apkopošana par šim gadam veltītajiem pasākumiem un projektiem tās dalībvalstīs. Šim nolūkam ir izveidota interneta vietne http://www.chemistry2011.org/, kurā ikviens var iepazīties ar informāciju un aktivitātēm visā pasaulē.

Arī Latvijā plānotas aktivitātes par godu Starptautiskajam ķīmijas gadam, un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu – skolēnus, studentus, interešu pulciņus, nevalstiskās organizācijas, ķīmijas entuziastus, praktiķus un citus interesentus – iesaistīties ar idejām un projektiem Starptautiskā ķīmijas gada atzīmēšanā un ķīmijas popularizēšanā, kā arī pievienot jau plānotos pasākumus Latvijas kopējam Ķīmijas gada aktivitāšu kalendāram, informējot par tiem UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.