PALĪGS

VIRŠANAS TEMPERATŪRA

Viršanas temperatūra ir temperatūra, kurā noris šķidras vielas pārvēršanās par gāzveida vielu. Tieši tajā pašā temperatūrā gāzveida viela pārvēršas par šķidru vielu. Tāpēc var teikt, ka šajā temperatūrā noris šķidra un gāzveida agregātstāvokļa maiņa.

Kušanas temperatūru Celsija skalā parasti apzīmē ar t°v , absolūtajā skalā - ar Tv.

Dažās programmās atšķiras mērvienības.

(Temperatūru parasti mēta Kelvinos (K) vai Celsija (t°C) grādos)