PALĪGS

OKSIDĒŠANĀS PAKĀPES

Oksidēšanas pakāpe ir formālais lādiņš, kurš būtu atomam, ja visas tā veidotās ķīmijas saites, izņemot nepolāras kovalentās saites, būtu jonu saites.