PALĪGS

OKSĪDA UN OKSĪDA HIDRĀTA RAKSTURS

 B  - bāziskās īpašības

 A  - amfotērās īpašības

 S  - skābās īpašības