PALĪGS

KUŠANAS TEMPERATŪRA

Kušanas temperatūra ir temperatūra, kurā noris cietas vielas pārvēršanās par šķidru vielu. Tieši tāda pašā temperatūrā noris šķidras vielas pārvēršanās par cietu vielu. Tāpēc var teikt, ka šajā temperatūrā noris cietā un šķidrā agregātstāvokļa maiņa.

Kušanas temperatūru Celsija skalā parasti apzīmē ar t°k , absolūtajā skalā - ar Tk.

Dažās programmās atšķiras mērvienības.

(Temperatūru parasti mēra Kelvinos (K) vai Celsija (t°C) grādos)