PALĪGS

ELEMENTA KĀRTAS SKAITLIS

Elementa kārtas skaitlis atbilst kodola lādiņam (arī elementa atomā esošo elektronu skaitam).