PALĪGS

ELEMENTA SIMBOLS

Elementa simbols ir ķīmiskā elementa saīsināts apzīmējums. Daudziem elementiem tas ir izveidots no elementa latīņu vai grieķu nosaukuma pirmā burta vai arī pirmā burta, kam ir pievienots vēl kāds no pārējiem burtiem.

Ķīmiska elementa simbolam ir vairākas nozīmes: