PALĪGS

ELEKTRONAPVALKA UZBŪVE

Elektrons visbiežāk atrodas noteiktā attālumā no kodola. Tie elektroni, kuriem šis attālums savā starpā maz atšķiras, izveido ap kodolu enerģijas līmeni.

Pirmais enerģijas līmenis kodolam ir vistuvāk, un tajā var būt 1 vai 2 elektroni. Otrais enerģijas līmenis atrodas tālāk no kodola, un tajā var būt1 līdz 8 elektroni. Trešais enerģijas līmenis atrodas vēl tālāk no kodola, un tajā arī var būt no 1 līdz 8 elektroni. Nākamajos enerģijas līmeņos var būt par vairāk nekā 8 elektroni. Enerģijas līmeņu skaits elementa atomā ir vienāds ar tā perioda numuru, kurā atrodas dotais elements.

Enerģijas līmeņus apzīmē, skaitot no atoma kodola, vai nu ar arābu cipariem 1, 2, 3, ... vai arī ar latīņu alfabēta burtiem K, L, M, ... .