PALĪGS

BLĪVUMS

Blīvums ir vielas masas (m) attiecība pret tās tilpumu (V).

Pēc starptautiskās mērvienību sistēmas (SI) prasībām blīvumu izsaka kg/m3. Periodiskās tabulas galvenokārt atšķiras mērvienībās, visbiežāk izmanto g/cm3.

Kā nepilnību var uzskatīt to, ka blīvums ir dots, neņemot vērā alotropiskās modifikacijas, kurām tas atšķiras.