PALĪGS

ATOMMASA

Ja atoma masa ir izteikta atommasas vienībās u , tad to pieņemts saukt par atommasu. Atommasas vienība u ir 1/12 daļa no oglekļa izotopa C-12 atoma masas. Relatīvā atommasa rāda, cik reizes masa ir lielāka par atommasas vienību, t.i., par 1/12 no oglekļa-12 atoma masas.