PALĪGS

ATOMA RĀDIUSS

Atoma elektroniem ir viļņējāda daba, tāpēc atomam nav stingru robežu. Praksē to nosaka, pētot molekulu un kristālu uzbūvi. Tātad, atoma rādiuss - raksturojošs lielums, kas dod iespēju novērtēt starpatomu attālumu molekulās un kristālos. Atoma rādiusa raksturošanai izmanto dažādas mērvienības. Atoma rādiusu mēra Angstrēmos (Å) (1 Å = 10-8 cm) vai arī pikametros (1 pm = 10-12 m).

Atomu rādiusa izmaiņa periodiskajā sistēmā ir periodiska. Periodos, palielinoties kodola lādiņam, atoma rādiusi samazinās. Vislielākā atoma rādiusa samazināšanās raksturīga mazu periodu elementiem, jo tiem ar elektroniem tiek aizpildīts ārējais enerģijas līmenis. Lielajos periodos - d un f elementu saimju robežās - rādiusi samazinās pakāpeniski. Šo samazināšanos attiecīgi sauc par d un f kontrakciju.