PALĪGS

AGREGĀTSTĀVOKLIS

Atkarībā no ārējiem apstākļiem vielas var atrasties gāzveidā, šķidrā, kā arī cietajā agregātstāvoklī. Ķīmiskie elementi veido vienkāršas vielas. Ir tabulas, kurās tiek norādīts katras vienkāršas vielas raksturīgs agregātstāvoklis normālajos apstākļos (T = 273K un p = 101,3 kPa). Atsevišķās tabulās ir noradīts agregātstāvoklis pie citas temperatūras un pie cita spiediena. Ir programmas, kurās pastāv iespēja ievadīt temperatūru un uzzināt, kādā agregātstāvoklī atrodas vienkārša viela.