Testa versija v2.1
#

FIZIKĀLIE LIELUMI

Par fizikālo lielumu sauc īpašību, kas kvalitatīvā ziņā kopīga daudziem fizikāliem objektiem, bet kvantitatīvā ziņā ir individuāla katram objektam. Fizikālo lielumu vienmēr novērtē ar skaitli šim lielumam pieņemtajās vienībās.

Pamata fizikālais lielums ir fizikālais lielums sistēmā, kas nosacīti pieņemts kā neatkarīgs no citiem lielumiem šai sistēmā.

Par atvasināto fizikālo lielumu sauc fizikālo lielumu sistēmā, kas noteikts, izmantojot sistēmas pamata fizikālos lielumus.

Fizikālo lielumu sistēma ir dažādu fizikālo lielumu sakopojums, kas izveidots , izmantojot noteiktas likumsakarības starp šiem lielumiem.

Fizikālā lieluma pamatvienība ir fizikālā lieluma vienība, kas izvēlēta patvaļīgi, veidojot doto vienību sistēmu.

Fizikālā lieluma sistēmas vienība ir pamata vai atvasināta vienība, kas ietilpst kādā sistēmā.

Par fizikālo lielumu vienību sistēmu sauc pamata un atvasināto vienību sakopojumu, kas veido kādu sistēmu atbilstoši pieņemtajiem principiem. Sistēma reglamentē vienību izvēli. Dažādiem mērķiem un vajadzībām var lietot un arī lieto atšķirīgas vienības. Taču ieteicams lietot vienotu, internacionālu vienību sistēmu.

Starptautiskajā vienību sistēmā SI, kas pieņemta XI Mēru un svaru ģenerālajā konferencē 1960. gadā, ir pamatvienības un atvasinātās vienības. Pieļaujami arī SI vienību decimāldaudzkārtņi un decimāldaļas. Atsevišķos gadījumos un specifiskās jomās tiek lietotas vēl arī dažas ārpussistēmas vienības.

Ārpussistēmas vienība ir vienība, kas neietilpst nevienā vienību sistēmā.

Bezdeminsionāls fizikālais lielums ir fizikālais lielums, kura mērvienībā pamatlielumi ir nulles pakāpē.

Demensionāls fizikālais lielums ir fizikālais lielums, kura mērvienībā kaut viens no pamatlielumiem nav nulles pakāpē.

Fizikālā konstante ir nemainīgs, no sistēmas konkrētā stāvokļa neatkarīgs lielums. Šo konstanšu eksperimentāli noteiktās vērtības tiek dotas ar noteiktu precizitāti.SI pamatvienības

Lielums Pamatlieluma apzīmējums Pamatvienības nosaukums Pamatvienības apzīmējums
Garums
l
metrs
m
Masa
m
kilograms
kg
Laiks
t
sekunde
s
Strāvas stiprums;
I
ampērs
A
Temperatūra
T
kelvins
K
Gaismas stiprums
Iν
kandela
cd
Vielas daudzums
n
mols
mol


Papildvienības

LielumsPamatvienības nosaukumsPamatvienības apzīmējums
Plaknes leņķisradiānsrad
Telpisks leņķissteradiānssr


Ķīmijas aprēķinos izmantojamie fizikālie lielumi

Fizikālā lieluma nosaukums Apzīmējums Skaitliskā vērtība Vienības
AtommasaA u
Atommasa, relatīvā ~Ar  
Atommasas vienībau1,6605402·10-27kg
Blīvumsρ kg/m3
Blīvums, relatīvais ~d  
Blīvums, ūdens ~ (+4 oC)ρ1000kg/m3
Daļa, masas ~w  
Daļa, moldaļa  
Daļa, tilpumdaļaφ  
Daļiņu skaitsN  
Disociācijas pakāpeα  
EntalpijaH J
Gāzveida vielas moltilpums (n.a.)V0 (Vm)22,4L/mol
Koncentrācija   
Koncentrācija, masas ~ g/L
Koncentrācija, molārā ~ cM mol/L
Koncentrācija, normālā ~cN mol/L
Konstante Faradeja ~F96500C/mol
Konstante, Avogadro ~N0 (NA)6,02·1023mol-1
Konstante, gāzu universālā ~R8,31J/(mol·K)
Konstante, līdzsvara ~ K  
Laikst s
Masam kg
MolmasaM g/mol
Molmasa, vidējā gaisa ~Mg29g/mol
Polimerizācijas pakāpen  
Reakcijas ātrums mol/(L·s) u.c.
Reakcijas iznākumsη  
Siltuma daudzumsQ J
Spiediensp Pa
Spiediens, normāls ~p0101,3kPa
Spiediens, normāls ~p0760Hg st.
Spiediens, normāls ~p01atm
Strāvas stiprumsI A
Temperatūrat, T  
Temperatūra, normālā ~t00°C
Temperatūra, normālā ~T0273K
TilpumsV m3
Ūdeņraža eksponentspH
Vielas daudzumsnmol


Priedēkļi vienības daudzkārtņu darināšanai

101dekada
102hektoh
103kilok
106megaM
109gigaG
1012teraT
1015petaP
1018eksaE
1021zetaZ
1024jotaY

Priedēkļi vienības daļu darināšanai

10-1decid
10-2centic
10-3milim
10-6mikroμ
10-9nanon
10-12pikop
10-15femtof
10-18atoa
10-21zeptoz
10-24joktoy


Ministru kabineta noteikumi Nr. 337
par fizikālo lielumu mērvienībām, to latviskajiem nosaukumiem un rakstību


         
Share

Lietotājvārds vai e-pasts:
Parole:
POTCPSSv
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Testa versija v2.1 © 2009 - 2010 Ķīmijas skolotājs, visas tiesības paturētas
info@kimijas-sk.lv